Slunce

Slunce je v astrologii nejdůležitější planetou (astrologie považuje za planetu každý objekt, který se na pozemské obloze pohybuje vůči souhvězdím – tedy i Slunce).

Zcela stejně, jako je Slunce středem sluneční soustavy a zdrojem obrovské energie oživující celou sluneční soustavu, má podobný význam také v astrologii. Slunce je v horoskopu především dárcem životní energie. Z tohoto hlediska je Slunce dárcem života a životní síly, zdrojem budující, udržující i rozvíjející energie.

Slunce v horoskopu ukazuje naše skutečné vnitřní individuální založení. Ukazuje to, kam směřují naše záliby, způsob života a co v životě obdivujeme.

Z psychologického hlediska vyjadřuje touhu stát se sám sebou. Proto znamená vnitřní identitu a ego.

Zde je třeba dát pozor: Slunce přímo neurčuje osobnost člověka. Slovo „osobnost“ (anglicky: personality) podobně jako slovo „persona“ do značné míry obsahuje „vnější masku“. Slunce je v souladu spíše se skutečnou autentickou, vlastní a vnitřní individualitou člověka.

Astrologicky Slunce představuje – kromě vlastní energie – touhu po moci, vzestup, mravní charakter, čest, ušlechtilost, sebevědomí, velkorysost.

Jedinci se silným Slunce jsou vznešení, sebevědomí a velkorysí. Sami sebe vnímají jako významné osoby, snaží se být ve středu dění, vyhledávají vůdcovské pozice. Stinnou stránkou může být arogance, přezíravost.

Související hesla

Planeta, Stálice.

Slunce, Luna, Merkur, Venuše, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, Pluto.


Návrat na úvodní stranu astrologicko-zdravotnického slovníčku.