Planeta

Astrologický význam slova „planeta“

Astrologie používá pojem planeta v jeho původním starobylém významu.

Astrologie rozděluje veškeré objekty na obloze (pozorované z povrchu Země) na stálice a planety.

  • Stálice: Hvězdy, které jsou součástí souhvězdí se nazývají stálicemi, protože tvoří (relativně) stálé a (z hlediska délky lidského života) neměnné vzorce hvězd na obloze. Ke stálicím se dále řadí všechny nebeské objekty, které se vůči hvězdám nepohybují (nebo velmi pomalu): hvězdokupy, mlhoviny, galaxie, apod.

  • Planety: Planety jsou naopak všechny nebeské objekty, které se viditelně pohybují vůči stálicím, tzn. vůči hvězdám v souhvězdích. Astrologie proto do planet zařazuje rovněž Slunce, které se na pozemské obloze pohybuje vůči souhvězdím. Planetami v astrologickém smyslu jsou také všechny měsíce planet včetně Luny. Dále jsou mezi planety řazeny i všechny planetky. V astrologii je proto planetou také Pluto bez ohledu na to, kam ho zařadila dnešní astronomie.

Planet v astrologickém smyslu je obrovské množství. V astrologické praxi se používají jen některé z nich. Obvykle se používá deset hlavních planet: Slunce, Luna, Merkur, Venuše, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, Pluto. Ty mají také v horoskopu největší účinek ze všech planet.

Dále se v astrologii používají „menší planety“ neboli planetky, které jsou slabší v účincích, než výše zmíněných deset hlavních planet. Často se používá např. Chiron.

Odlišnost astrologického a astronomického významu slova „planeta“

Astrologický význam pojmu „planeta“ je odlišný od dnešního astronomického významu. Astronomové navíc význam pojmu „planeta“ často mění. Z toho důvodu pro astronomy znamená „planeta“ každou chvíli něco trochu jiného. Jedná se ovšem pouze o byrokratické počínání astronomů bez jakéhokoli dopadu na skutečné vesmírné děje kdekoli na obloze či ve vesmíru.

Naposledy astronomové změnili význam slova „planeta“ dne 24. srpna 2006. Důsledkem změny definice pojmu „planeta“ bylo, že astronomové přestali považovat Pluto za planetu. Astrologové ovšem stále zahrnují Pluto do planet, protože používají jinou definici pojmu „planeta“.

Původ slova „planeta“

Řečtí astronomové používali termín „asteres planetai“ (řecky: „ἀστέρες πλανῆται“) = „hvězdy toulající se“. Jednalo se o všechny objekty na obloze, které se pohybovali vůči hvězdám v souhvězdích. Jak se ovšem slovo „planetai“ dostalo do řečtiny je nejasné. Z řečtiny následně latinský jazyk vytvořil slovo „planēta“ ve stejném významu = toulající se hvězda.

Související hesla

Stálice

Slunce, Luna, Merkur, Venuše, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, Pluto


Návrat na úvodní stranu astrologicko-zdravotnického slovníčku.