Psychoanalýza

Psychoanalýza je psychologický a psychoterapeutický směr. Je založen na teoriích a studiu nevědomí a nevědomých psychických obsahů a procesů.

Zakladatelem psychoanalýzy je Sigmund Freud. Poprvé použil termín psychoanalýza v roce 1896. O něco později vydává svou knihu „Die Tramdeutung“ (česky: „Výklad snů“), ve které uvádí svou teorii nevědomí v souvislosti s výklady snů. Tuto knihu později minimálně osmkrát zrevidoval a pozměnil.

Psychoanalýza byla a je kontroverzní směr, který způsobil velké změny. Vyvolala a dodnes vyvolává na jedné straně nadšený souhlas, stejně jako na straně druhé ostré nesouhlasy a protesty. Kromě toho způsobila radikální změnu společenské atmosféry, zejména otevřením tématu sexuality.

Další vývoj psychoanalýzy pak vedl k jejímu štěpení. Vzniklo obrovské množství škol a pozměněných směrů původní teorie Sigmunda Freuda.

Také vznikla řada psychologických směrů, které psychoanalýza natolik rozzuřila, že vytvořili „tructeorie“ a „trucsměry“. Jedná se především o humanistickou psychologii. Velmi ostrý nesouhlas vycházel také od feministických kruhů a feministicky zaměřených osob.

Psychoanalytické směry

  • Sigmund Freud – klasická psychoanalýza
  • Alfred Adler – individuální psychologie
  • Carl Gustav Jung – analytická psychologie
  • Ego psychologie
  • Britská teorie objektních vztahů
  • Americká teorie objektních vztahů
  • Self psychologie
  • Humanistická psychoanalýza

Související hesla

Vědomí, Nevědomí.

Doporučené odkazy

Logika vědomí a logika podvědomí


Návrat na úvodní stranu astrologicko-zdravotnického slovníčku.