Vědomí

Vědomí obvykle znamená všechno, co si můžeme uvědomovat a na co můžeme zaměřit pozornost. Opakem vědomí je nevědomí, které naopak značí ty objekty a děje, které si nelze přímo pozorovat a uvědomovat si.

Související hesla

Nevědomí.

Doporučené odkazy

Logika vědomé a logika podvědomí


Návrat na úvodní stranu astrologicko-zdravotnického slovníčku.