Nevědomí

Nevědomí je obecný souhrnný termín pro všechny objekty a děje, které probíhají mimo pole vědomí. Nejsou přímo přístupné pro pozorování, nelze si je přímo uvědomovat.

Kromě pojmu nevědomí je možné se setkat i s pojmem podvědomí. Obvykle znamenají obě slova to samé a jsou vzájemně zaměnitelná. Dává se ovšem čím dál více přednost termínu nevědomí, protože slovo podvědomí vyvolává mylný dojem, že je umístěno prostorově „pod vědomím“, což není pravda. Různí autoři ovšem používají oba pojmů (nevědomí a podvědomí) různě a je v tom značný zmatek.

Nevědomé objekty a děje unikají naší přímé pozornosti, stejně jako přímému pohledu naší vědomé mysli. To ale neznamená, že nás neovlivňují. Nevědomé procesy mají zásadní vliv na lidský osud, lidské zdraví, lidské vztahy, na lidské prožívání a chování – souhrnně řečeno: na každou oblast života člověka. Existenci nevědomí tak můžeme ověřovat a zjišťovat nepřímo, a pouze nepřímo, skrze jeho důsledky na život člověka.

Ve skutečnosti vědomí může vnímat jen nepatrný zlomeček všech dějů kolem nás. Drtivá většina dění proto probíhá mimo naši pozornost v nevědomí. Nevědomí tak určuje naše životy mnohonásobně více než vědomí.

Nevědomí v různých oborech

Pojem nevědomí používá řada různých oborů. Každý obor pojímá nevědomí trochu jinak.

Nejpřesnější a nejúplnější popis pojmu nevědomí je ve spirituálních oborech. Princip nevědomí je neoddělitelným základním kamenem všech spirituálních oborů a náboženství. Pracují s pojmem nevědomí od jejich samotného počátku, jen ho často nazývají jinými názvy. Často mluví spíše o „neviditelném světě“, „neviditelných věcech“, „skrytých zákonitostech“. Méně pak používají přímo pojem podvědomí.

Psychologie a psychoterapie používá pojem nevědomí nepřesně a zmateně. Důvodem je fakt, že nevědomí není možné rozumně podrobit důkladnému vědeckému zkoumání, nebo jen ve velmi nepatrné míře. Navíc drtivá většina takových vědeckých pokusů by byla extrémně neetická a extrémně nemorální. V důsledku toho je pojem nevědomí v psychologii a psychoterapii spíše fantazií jednotlivých autorů než seriózní záležitostí. Většina psychologických teorií o nevědomí jsou v podstatě zkreslené kousky a výpůjčky ze spirituálních oborů vytržené z kontextu.

Psychologie a nevědomí

V psychologii zpopularizoval pojem nevědomí nejvíce Sigmund Freud, zakladatel psychologického směru psychoanalýza. Sám Sigmund Freud definoval psychoanalýzu jako „vědu o nevědomí“. Své teorie pojetí osobnosti Sigmund Freud několikrát změnil.

Související hesla

Sigmund Freud.

Vědomí, Nevědomí.

Doporučené odkazy

Logika vědomí a logika podvědomí


Návrat na úvodní stranu astrologicko-zdravotnického slovníčku.